Belastingen en de Participatiewet

Inhoud:

Heffingskortingen in relatie tot de PW/IOAW
- wijzigingen bestaande heffingskortingen
- heffingskorting niet of minstverdienende partner
- heffingskortingen via voorlopige teruggave
- heffingskortingen via verloning
Beschikkingen voorlopige teruggaaf
- uitleg beschikking voorlopige terugaaf
- wijzigingen in lopend kalenderjaar
Belastingaanslagen in relatie tot de PW
- aanslag bij te betalen belasting over voorgaande jaren
- aanslag terug te ontvangen belasting over voorgaande jaren

Lezen loonstroken met o.a.:
- dag-, week- en maandloon
- loonbegrippen
- loon in natura
- toepassen van de witte en groene tabellen
- toepassen bijzonder tarief

Doelgroep:
Klantmanagers
Financieel medewerkers

Uitvoering:
In-company: zie Vrijblijvende offerte aanvragen (links)

Prijs:
In-company: zie Prijs standaard cursussen in-company (links)