Training 'feedback'

Doel:
Na het volgen van de training is de deelnemer in staat om op een respectvolle manier feedback te geven en professioneel om te gaan met feedback. De deelnemer is zich bewust van de functie van feedback. Enerzijds voor de professional zelf om zich verder te kunnen ontwikkelen, anderzijds om het contact met de burger of collega zo effectief mogelijk te maken.

Doelgroep:
Alle medewerkers.

Inhoud:
Tijdens de eerste dag van training behandelen we de theoretische basis en krijgt de deelnemer aan de hand van een stellingentest zicht op de eigen ontwikkelpunten voor het geven en ontvangen van feedback. Ook de spelregels rond feedback en de functie van feedback in het leerproces komen aan de orde.

De training is een afwisselende mix van theorie, oefenen en filmmateriaal. Met hulp van een ervaren trainingsacteur oefenen we het geven en ontvangen van feedback. Dat gebeurt bij voorkeur aan de hand van door deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek.

Na 3 weken is er een terugkombijeenkomst waarin de deelnemers met de trainer terugblikken op wat ze in de praktijk hebben gebracht. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en dieper in te gaan op praktijksituaties door die te analyseren aan de hand van de theorie.

Groepsgrootte:
Maximaal 12 personen.

Locatie:
Ruimte zonder vaste tafels of stoelen, voorzien van apparatuur om filmmateriaal af te spelen. Bij voorkeur niet op de eigen werklocatie zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de training.

Duur:
3 dagdelen waarvan 2 aaneengesloten. Het laatste dagdeel vindt 3 weken na de eerste trainingsdag plaats.

Uitvoering:
In-company: zie Vrijblijvende offerte aanvragen (links) 

Prijs: 
Op aanvraag