Training 'oplossingsgericht coachen'

Doel:
Na het volgen van de training heeft de deelnemer basiskennis van de theorieën op het gebied van motivatie, gedragsverandering en motiverende gespreksvoering. Hij is in staat deze kennis te gebruiken in gesprekken met burgers om hen te motiveren naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en naar vermogen in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Doelgroep:
Alle medewerkers die contact met de burger hebben.

Inhoud:
Centraal staan 3 vragen:
– Wat is het doel van het coachen en welke kaders horen daarbij?
– Welke gedragsverandering vraagt het doel van de gesprekspartner (en van de professional)?
– Hoe kan de professional de motivatie versterken om de gewenste gedragsverandering te bereiken?

We behandelen deze vragen gedurende meerdere dagen aan de hand van toepasselijke theorieën, veel oefeningen en filmmateriaal.

Groepsgrootte:
Maximaal 15 personen.

Locatie:
Ruimte zonder vaste tafels of stoelen, voorzien van apparatuur om filmmateriaal af te spelen. Bij voorkeur niet op de eigen werklocatie zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de training.

Duur:
2 aaneengesloten dagdelen per week gedurende drie weken.

Uitvoering:
In-company: zie Vrijblijvende offerte aanvragen (links) 

Prijs: 
Op aanvraag