Gespreksvaardigheden

Inhoud

Een goede voorbereiding op het gesprek.
De sturing tijdens het gesprek.
Verkrijgen van relevante informatie van de klant.
De verschillende gesprekstechnieken.
Het aangaan van de confrontatie met de klant zonder dat het gesprek escaleert.
Toepassing in verschillende soorten gesprekken:
      - intake
      - doelmatigheidsonderzoek
      - hulpvraag
      - onderzoek maatregel

Opbouw training

 • Reflecteren op de eigen manier van communiceren
  - theorie: non-verbale communicatie, interpersoonlijke stijlen, dramadriehoek en abc-model
  - oefenen d.m.v. rollenspel
 • Observeren, feedback geven en ontvangen
  - theorie: interpreteren en waarnemen, feedback en Johari-venster
  - oefenen d.m.v. rollenspel
 • Gesprekstechnieken en -modellen
  - theorie: soorten gesprekken en de voorbereiding op een gesprek
  - oefenen d.m.v. rollenspel
  - theorie: verslaglegging
  - specifieke aandacht voor recht- en doelmatigheidsaspecten
  - aandacht voor de hulpvraag in het algemeen


Uitvoering:
In-company: zie Vrijblijvende offerte aanvragen (links)

Prijs:
In-company: prijs op aanvraag