In-company

Na een eerste contact waarin u globaal uw (opleidings)wensen voor een in-company cursus formuleert, zenden wij u een opleidingsvoorstel. Dit opleidingsvoorstel heeft tot doel u als opdrachtgever een indruk te geven van de inhoudelijke mogelijkheden, de opleidingsduur en de kosten.
Indien u meent in dit voorstel voldoende aanknopingspunten te vinden voor nader overleg, volgt afstemming van o.a. gemeentelijk beleid en gemeentelijke procedures.

Als aan de hand van dit overleg de precieze inhoud van de opleiding is vastgesteld doen wij u graag een offerte toekomen waarin de definitieve inhoud, opleidingsduur, planning en kosten zijn opgenomen.