Training controlerend huisbezoek

Doel
Na deze training weten medewerkers hoe ze een huisbezoek moeten afleggen, wat ze tijdens een huisbezoek kunnen verwachten, hoe ze hiermee om moeten gaan en waarom ze bepaalde stappen wel of niet moeten nemen om een huisbezoek conform de wet- en regelgeving goed uit te voeren.

Doelgroep
Handhavers, toezichthouders, intakemedewerkers PW, klantmanagers en sociaal rechercheurs.

Inhoud
In deze training staan praktijkvoorbeelden en casuïstiek centraal. De praktijkvoorbeelden waar handhavers en klantmanagers dagelijks mee te maken hebben worden gekoppeld aan de wet- en regelgeving (en procedures/protocollen). De training is opgebouwd aan de hand van de vragen wat moet je doen, hoe moet je dat doen en waarom moet je dat doen?

Hierbij valt onder andere te denken aan:

 • Voorwaarden voor het afleggen huisbezoek:
  - Gegronde reden;
  - Onderzoek niet op andere wijze uit te voeren;
 • Procedure tijdens huisbezoek:
  - Legitimatie;
  - Doel van het onderzoek;
  - Consequenties weigeren huisbezoek;
 • Consequenties niet verlenen volledige informed consent;
 • Consequenties niet verlenen medewerking zonder en met gegronde reden;
 • Aandachtpunten tijdens huisbezoek:
  - Verslaglegging.

Deze onderwerpen zijn maar een deel van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de training huisbezoeken.

Groepsgrootte:
Maximaal 8 personen

Locatie:
Ruimte zonder vaste tafels of stoelen. Bij voorkeur niet op de eigen werklocatie zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de training.

Duur:
2 dagen

Uitvoering:

In-company: zie Vrijblijvende offerte aanvragen (links) Prijs:

Op aanvraag.