Training 'omgaan met emotie'

Doel:
Na het volgen van de training is de deelnemer in staat verschillende vormen van emotie te herkennen, onderscheiden en er professioneel op te reageren. Door emoties te beheersen kan de medewerker escalatie voorkomen. Bovendien kent de deelnemer na de training het (agressie)protocol van de betreffende organisatie en kan hij daar zijn handelen mede op baseren.

Doelgroep:
Alle medewerkers die contact met de burger hebben.

Inhoud:
Tijdens de 1-daagse training behandelen we de theoretische basis en oefenen we het herkennen en ombuigen van emotie met hulp van een ervaren trainingsacteur. Daarnaast is er aandacht voor het (agressie)protocol van de betreffende organisatie. In de training besteden we aandacht aan de emotie van zowel de professional als zijn gesprekspartner.

Groepsgrootte:
Maximaal 8 personen.

Locatie:
Ruimte zonder vaste tafels of stoelen. Bij voorkeur niet op de eigen werklocatie zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de training.

Duur:
2 aaneengesloten dagdelen.

Uitvoering:
In-company: zie Vrijblijvende offerte aanvragen (links) 

Prijs: 
Op aanvraag.