Training Onderzoek naar partnerfraude

Doel
Na deze training zijn medewerkers in staat om verschillende types partnerfraude te onderzoeken, waarbij ze per type partnerfraude weten wat ze moeten doen om een zaak rond te krijgen, zodat deze standhoudt in de bezwaar- en beroepsprocedure.

Doelgroep
Handhavers, toezichthouders, intakemedewerkers PW, klantmanagers en sociaal rechercheurs.

Inhoud
In deze training staan naast de actuele jurisprudentie vooral praktijkvoorbeelden en casuïstiek centraal. De training is opgebouwd aan de hand van vragen wat moet je doen, hoe moet je dat doen en wat is de reden dat je dat doet.

De wet en regelgeving wordt vertaald naar de praktijk met onder andere de volgende onderwerpen:

  • Het voeren van een gezamenlijke huishouding
  • Het hoofdverblijf, sociale activiteiten of wederzijdse zorg, financiële verstrengeling
  • Niet duurzaam gescheiden levend zijn
  • Schijnverlating
  • Onweerlegbaar rechtsvermoeden
  • Het centrum van het dagelijks sociaal en maatschappelijk leven van een betrokkene
  • Strategische en tactische planning van een onderzoek: hoe doe je zo efficiënt mogelijk onderzoek, welke onderzoekshandelingen moet je doen en wanneer moet je deze doen?
  • Wat moet je vooral niet doen tijdens je onderzoek?

De beschreven onderwerpen worden middels casussen en praktijkvoorbeelden uiteengezet waarbij een actieve rol weggelegd is voor uw medewerkers met veel ruimte voor eigen vragen, casussen en praktijkvoorbeelden.

De bewijslast ''Wanneer heb je partnerfraude aangetoond?'' varieert per type partnerfraude. Een gezamenlijke huishouding vraagt om een ander onderzoek en een andere bewijslast dan een onderzoek naar bijvoorbeeld niet duurzaam gescheiden levende partners, terwijl beiden een vorm van partnerfraude zijn.

Groepsgrootte:
Maximaal 8 personen

Locatie:
Ruimte zonder vaste tafels of stoelen. Bij voorkeur niet op de eigen werklocatie zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de training.

Duur:
2 dagen

Uitvoering:

In-company: zie Vrijblijvende offerte aanvragen (links)Prijs:

Op aanvraag.